Energisk energisparing

Vår tilnærming til utviklingen av Harbitz Torg er intet unntak fra vår forpliktelse om å være både miljøbevisste og energieffektive. For kontorbygget på Harbitz torg har vi som ambisjon å oppnå både Energimerke A og den anerkjente bransjestandarden BREEAM-NOR Excellent. Dette er en anerkjennelse som bare kommer ca. 10% av nybygg til gode.

Utviklingsgrepet og de teknologiske løsninger som velges skal være så miljøbevarende og energieffektive som mulig. Både kost/nytte- og kretsløpsanalyser blir brukt for å oppnå dette målet.

FØLGENDE TILTAK ER GJENNOMFØRT:

  • Energileveranse med grønn teknologi som solceller og brønnpark
  • Grønne tak
  • Fordrøyning av regnvann
  • LED belysning
  • Re-generative heiser
  • Sikkerhet og attraktivitet for syklende
  • Vern av økologisk mangfold

SAMMENLIGNET MED ET STANDARDISERT BYGG VIL DETTE GI FØLGENDE REDUKSJONER

BREEAM score 72%
Energimerke A
Grønne tak
LED belysning
Brønnpark

Du vil kanskje også lese