Alarmtester torsdag 23. april og søndag 26. april

INFORMASJON OM STØY FRA BYGGEPLASSEN TORSDAG 23. APRIL OG SØNDAG 26. APRIL

Vi varsler med dette avsluttende fullskalatester av alle tekniske anlegg på Harbitz Torg. Søndag 26. april mellom kl 10.00 og kl. 20.00 vil det bli utført flere tester av brann- og innbruddsanlegg, og disse testene vil også pågå i mindre skala torsdag 23. april fra kl 09.00 og frem til senest kl 20.00.

Naboer vil da oppleve å høre lyd fra brannalarmer, talevarsling, sirener, etc fra disse testene i perioden.

Vi beklager ulempen dette innebærer for nabolaget. 
Ta kontakt med eiendomssjef Cathrine Gram på mobil 958 05 882 dersom du har spørsmål.

Du vil kanskje også lese