Honning

Denne høsten arrangerer vi foredrag om Bienes hemmelige liv i regi av Halvor Manshaus på torget.

På taket av det elleve etasjer høye kontorbygget i Harbitzalléen 5 finner du to bikuber som produserer honning til personalrestauranten og butikkene på torget.

– Biene våre har tilsammen produsert mer enn 60 kilo honning i år. Det er tydelig at det blomstrende og frodige torget er en god matkilde for dem. De er illsinte og et mareritt å røkte, men belønningen i form av gylden, lokal- produsert honning er verdt innsatsen, forteller birøkter Cathrine Gram.

Honningen er å få kjøpt hos Harbitz Blomster og hos LOKAL.Da Møller Eiendom rev den gamle fabrikken som sto der Harbitz Torg ligger i dag, kartla og samlet man inn frø fra over hundre stedegne arter fra området. Disse er nå dyrket frem og reetablert i enger med viltvoksende urter og stauder på bakken og takhagene, forteller landskapsarkitekt Ida Hvidsten i Grindaker.

– Utomhusplanen med grøntarealer og fonteneanlegg har vært en viktig identitetsmarkør da vi skulle utvikle prosjektet.

– Harbitz Torg er ferdig utbygget, men det er ikke ferdig utviklet. Gjennom å engasjere oss i å skape inkluderende møteplasser på tvers av generasjoner ønsker vi å bidra til at butikkene og næringslivet i området tar sosialt ansvar i nærmiljøet.
Vårt motto er at vi skal dyrke nabolaget.

Du vil kanskje også lese