Investér i fremtiden

Nå kan du bli med og eie en del av Lokalbevegelsen, som starter sin første café og spesialbutikk på Harbitz Torg i August. Teamet bak LOKAL har nemlig bestemt seg for å dele hjertebarnet sitt med forbrukerne, og selger aksjer i selskapet. Sjekk ut hvordan du kan bli medeier i fremtidens butikk her!

LOKAL er rebellen som kjemper for lokalprodusert mat, mindre matsvinn og mindre emallasje, slik at det blir enklere å handle og spise sunn, god og bærekratig mat hver dag. Les mer om deres filosofi og hvordan du kan bli deleier og bidra til at Lokalbevegelsen starter opp her.

www.lokalbevegelsen.no

Du vil kanskje også lese