Leietagerinformasjon

Kjære leietager.
På denne siden finner du nyttig informasjon til deg som er leietager på Harbitz Torg.

LAST NED Profileringsmanual


Profileringsmanualen er et veiledningsverktøy for å ivareta ensartet og profesjonell profilering innendørs og utendørs på torget.
Den er utarbeidet for å sikre at vi skiltingen på Harbitz Torg opprettholder en enhetlig og tiltalende visuell identitet.

Husk at utforming og plassering av skilt, folie og annen profilering på fasade og i fellesarealer alltid skal godkjennes av utleier i forkant.


LAST NED Reglement for bruk av fellesarealer

Informasjonsside for Torgselskapet