Nabofondet

Støtte til enkeltarrangementer eller tiltak for å skape gode opplevelser for nærmiljøet, med inntil 50.000,- per søknad.

Alle lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å skape en aktivitet som er åpen for alle kan søke om midler. I år fokuserer vi på bærekraft og ungdom i utvelgelsen av søknader.

Søknadene vurderes av representanter for Nabolagsfabrikken i samarbeid med Harbitz Torg.

Aktiviteten må være i samsvar med Nabolagsfabrikkens verdier:

Åpen, inkluderende med mål om å skape et godt sted for alle.

Den som mottar støtten er ansvarlig for oppfølgingen og må dokumentere hvordan midlene ble benyttet med en kort rapport og bilder etter gjennomføring.

Fondet forbeholder seg retten til å ikke dele ut alle midler samme år som de er inntjent, dersom det ikke foreligger nok relevante søknader.

Eksempler på aktiviteter som kan kvalifisere til støtte er:

 • Pizzakveld for fotballklubben
 • Skaterampe
 • Basketballmål til nabolaget
 • Utendørskonsert i gaten
 • Matlagingskurs
 • Byttemarked
 • Ungdomscafé
 • Fotballdrakter
 • Dyrkekurs
 • Eldretreff
 • Utekino
 • Utetrening

Her kan du søke om midler til ditt nabotiltak: