Oslo Hodepinesenter har fått ny psykologspesialist!

Kjenner du noen barn og unge som sliter med hodepine? Oslo Hodepinesenter har nå fått et tverrfaglig tilbud som er spesielt rettet mot barn, ungdom og unge voksne som sliter med mye hodepine.

Psykologspesialist Maren Østvold Lindheim har lang erfaring med å hjelpe alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn og unge og deres familier med sykdomsmestring, kronisk og akutt smerte og krevende behandling.

Maren har utdanning i klinisk hypnose, driver Friluftssykehuset OUS og er opptatt av å hjelpe pasienter til å finne frem til egne ressurser, slik at de kan hjelpe seg selv til et best mulig liv ????

Ta kontakt på tlf +47 22 55 11 00 eller via e-post post@oslohodepinesenter.no

Du vil kanskje også lese