REKO-RINGEN: KORTREIST NORSKPRODUKSERT MAT

Søndag 3.April er det REKO-ringen Skøyen matmarked og utlevering igjen!  En REKO-ring er en møteplass for salg av kortreist norskprodusert mat. 

Dette er et fast matmarked hos Harbitz Torg en gang i måneden, og vi er så takknemlige for at dere på Skøyen setter pris på REKO! Det gjør vi og!

Selv om det er mulig å handle på stedet, oppfordrer vi på det sterkeste til å forhåndsbestille! Dette fordi REKO er mange småskala produsenter som trenger forutsigbarhet for å se om det er verdt å ta turen, i tillegg til at det blir mindre svinn ❤

Forhåndsbestilling av varer kan du gjøre på facebook gruppen Reko-ringen Skøyen. Skriv hva du ønsker å bestille rett i kommentarfeltet til produsentenes annonser/innlegg.

Du vil kanskje også lese