Svimmelhet er vanlig


Omtrent hver tredje person over 65 år angir at de har falt i løpet av det siste året, og ca. 10 prosent har rapportert fall på grunn av svimmelhet eller balanseproblemer.

Ca. 30% av kvinner og 20% av menn mellom 30 og 60 år opplyser å ha hatt problemer med svimmelhet av ulike typer i løpet av de siste 14 dagene. Vi har tatt en prat med Haakon Engzelius, kiropraktor ved NEMUS Skøyen om de høye tallene.

Haakon Engzelius er klinikkmedeier i NEMUS Skøyen og har 20 års erfaring som kiropraktor.
Hans er spesialisert innen nakke- og skuldersmerter, hodepine og migrene, svimmelhet og krystallsyke, nakkeprolaps og ischias


Ta svimmelhet på alvor
De aller fleste som plages av svimmelhet, har svimmelhet av helt ufarlige årsaker. Det farligste for de fleste er faktisk skadene man kan påføre seg ved et fall, sier Engzelius.
Men det mest plagsomme for pasienten er som regel følgene svimmelheten medfører i hverdagen. Slitenhet, tretthet, kvalme, stiv nakke, hodepine, synsproblemer, depresjon og angst er vanlige «følgesvenner» til svimmelheten. Mange forsøker å unngå situasjoner eller bevegelser som trigger svimmelheten, og dermed reduseres livskvalitet og glede.
På spørsmålet om svimmelhet kan være farlig, tenker kiropraktoren seg om før han svarer. «Det kan være det, i sjeldne tilfeller – så med mindre man vet hva som er galt, vil jeg råde alle til å få det sjekket ut hos fastlege eller på klinikker som jobber med svimmelhet».

Hvorfor blir man svimmel?
God balanse oppnår vi når synet, balanseorganene i ørene og nerver i føtter og nakke fungerer som de skal og sender den informasjonen vi trenger til hjernen. Oppstår det feil eller bortfall av informasjon til hjernen, opplever vi svimmelhet. I tillegg kan blodtrykksfall, blodsukkerfall, stoffskifteproblemer, bivirkninger på medisiner eller stress/angst gi følelsen av svimmelhet. I tillegg finnes det sykdommer og tilstander av mer sjelden art.


Møte med pasienten
– Det viktigste i møte med en svimmel pasient er å sette av god tid til å finne riktig årsak til svimmelheten. Først da kan riktig behandling eller råd gis, sier kiropraktor Haakon Engzelius ved NEMUS Skøyen.
Vi setter alltid av 45-60 minutter første gangen til alle nye pasienter ved NEMUS Skøyen og ofte må vi sette av ekstra tid også andre gangen vi ser pasienten.
Selv om jeg har over 20 års erfaring med behandling av svimmelhet, er det åpenbart at det fortsatt er mye vi ikke helt forstår om hjernen og kroppen vår. Vi lærer stadig nye ting og bare de seneste par årene er det gjort et par svært viktige oppdagelser om f. eks. risikofaktorer for krystallsyke.

Gjør noe med det!
Noen går og venter på at svimmelheten skal gå over av seg selv, mens andre ikke vet om at behandling finnes.
– Få en grundig undersøkelse, er mitt klare råd. «Raskest mulig, friskest mulig» er i alles interesse, og vi forsøker derfor alltid å prioritere pasienter ved nyoppstått svimmelhet på våre timelister. Selv de svimmelhetstypene som er enkle å behandle er det en fordel å få undersøkt og behandlet så tidlig som mulig. Dette reduserer muligheten for plagsomme ettervirkninger, sier kiropraktor Haakon Engzelius ved NEMUS Skøyen.

BESTILL DIN KONSULTASJON I DAG!


Kontakt oss:
Telefon: 24 02 28 87
e-post: skoyen@nemus.no
Bestill time på nett: nemus.no/skoyen

Du vil kanskje også lese