Torgselskapet

Her kan du som leietager på Harbitz Torg og medlem i Torgselskapet Harbitz Service AS laste ned informasjon om markedsaktiviter, budsjett, regnskap og andre nyttige ting.

Årsberetning 2021

Torgselskapet ble etablert av Møller Eiendom for å styrke Harbitz Torgs posisjon i forhold til konkurrerende handelssentrum og kjøpesentre i området, sørge for en god dialog med ressurser i nabolaget og å gjennomføre aktiviteter som engasjerer nabolaget.

Torgelskapets formål er å bygge destinasjonen Harbitz Torg, skape økt engasjement blant kundene og å styrke omdømmet for torget som helhet.

Her kan du lese vår årsberetning 2021

2024:

Referat møte i torgselskapet 16.01.24

2023

Referat møte 26.01.23 (mangler)
Epost forankring budsjett 17.03.23

2022

Referat møte i torgselskapet 08.11.22
Referat møte i torgselskapet 26.08.22
Referat møte i torgelskapet 17.02.22
Referat møte i torgselskapet (01.02.22)

2021/2020